Disclaimer

Carbon Repair Services

Disclaimer

Bedrijf: 

Carbon Repair Services (eenmanszaak)

Wijnsbergstraat 6, 8570 Vichte 

BTW-NR: BE0.711.764.422

Rekeningnummer: BE11 0018 5013 4348

AANSPRAKELIJKHEID

Carbon Repair Services doet er alles aan om de aangeboden informatie op haar sites zo actueel en correct mogelijk te brengen. Er wordt met veel zorg aan de inhoud en samenstelling van deze site gewerkt. Mocht u toch opmerken dat bepaalde informatie op onze site onvolledig of onjuist is, mag u ons daar uiteraard steeds van op de hoogte stellen. Carbon Repair Services (eenmanszaak) kan hier echter niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Carbon Repair Services zal nooit aansprakelijkheid aanvaarden voor kosten en/of enige schade, direct of indirect, die voortvloeien uit onvolledige en/of onjuiste informatie die op de website aangeboden wordt. Carbon Repair Services (eenmanszaak) is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen, of ander materiaal dat door derden op deze site geplaatst is of anderszins afkomstig is van derden.

Carbon Repair Services kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Carbon Repair Services (eenmanszaak) mag in alle gevallen informatie van de site verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Carbon Repair Services (eenmanszaak) heeft het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

HYPERLINKS

Op de website van Carbon Repair Services vind je hyperlinks naar websites van derde partijen. Carbon Repair Services heeft geen controle over de inhoud van deze websites. Carbon Repair Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen en weergegeven informatie, noch voor de wijze waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice, en de algemene voorwaarden van de websites die u bezoekt.

De vermelding van websites worden enkel informatief voor de gebruiker weergegeven. Het weergeven van deze links impliceert niet dat Carbon Repair Services automatisch instemt met de inhoud van deze websites, noch dat er een samenwerking is tussenCarbon Repair Services en deze derde partijen.

Als u zelf een hyperlink vanop uw eigen website naar onze website wil creëren, kan u contact opnemen met de webmaster die u vervolgens zo snel mogelijk zal informeren over de toelaatbaarheid. De webmaster kan u per mail contacteren op het adres: info@carbonrepairservices.com

VIRUSSEN EN MISDRIJVEN

Carbon Repair Services doet er alles aan om haar website optimaal te beschermen tegen virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid er van.

GESCHILLEN

Deze on-line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of wat er op vermeld staat, valt onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze site houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.